WEBSITE MADRASAH MUALLIMIN MUALLIMAT TAMBAKBERAS JOMBANG

Website Madrasah Muallimin Muallimat Tambakberas Jombang

NAMA PROJECT Website Madrasah Muallimin Muallimat Tambakberas Jombang
URL / DOMAIN https://mualliminenamtahun.net/
KATEGORI WEBSITE

DESKRIPSI PROJECT :

Madrasah Muallimin Muallimat 6 Tahun Bahrul Ulum didirikan pada tahun 1953 sebagai kelanjutan dari Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum (MI-BU) yang sudah terlebih dulu berdiri dan berjalan.

 

Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kader guru (mu’allim) bagi masyarakat. Tempat belajar Madrasah mula-mula mengambil tempat di depan Rumah KH. Abdul Fattah Hasyim, pendiri Madrasah.

LIHAT PROJECT